Wydział Chemii

Wydział Chemii tworzą 23 zakłady, 13 pracowni naukowych oraz Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej. To jeden z największych uniwersyteckich wydziałów o takim profilu w Polsce, zaliczany do znanych w Europie, dynamicznie rozwijających się ośrodków naukowo-dydaktycznych.

Unikatowe wyposażenie sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni stanowi znakomite zaplecze dla wzmacniania potencjału naukowego, co przekłada się na liczne patenty, umowy licencyjne oraz wdrożenia. Na Wydziale prowadzone są kierunki studiów licencjackich i magisterskich, w tym również międzynarodowe studia magisterskie SERP-Chem w ramach konsorcjum czterech uniwersytetów europejskich.

Siedziba Wydziału Chemii znajduje się na Kampusie Morasko, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

Wydział Chemii wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Ścisłych. Przy wydziale funkcjonuje rada naukowa dyscypliny nauki chemiczne.

Przejdź na stronę Wydziału Chemii.

Uzupełnij kwalifikacje na studiach podyplomowych prowadzonych przez Wydział Chemii UAM.