Wydział Chemii

Wydział Chemii tworzą 23 zakłady, 13 pracowni naukowych oraz Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej. To jeden z największych uniwersyteckich wydziałów o takim profilu w Polsce, zaliczany do znanych w Europie, dynamicznie rozwijających się ośrodków naukowo-dydaktycznych.

Unikatowe wyposażenie sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni stanowi znakomite zaplecze dla wzmacniania potencjału naukowego, co przekłada się na liczne patenty, umowy licencyjne oraz wdrożenia. Na Wydziale prowadzone są kierunki studiów licencjackich i magisterskich, w tym również międzynarodowe studia magisterskie SERP-Chem w ramach konsorcjum czterech uniwersytetów europejskich.

Siedziba Wydziału Chemii znajduje się na Kampusie Morasko, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

Wydział Chemii wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Ścisłych. Przy wydziale funkcjonuje rada naukowa dyscypliny nauki chemiczne.

Przejdź na stronę Wydziału Chemii.

Uzupełnij kwalifikacje na studiach podyplomowych prowadzonych przez Wydział Chemii UAM.

Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Chemii UAM.