Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział może się poszczycić najbogatszą w Polsce ofertą dydaktyczną z zakresu nauk o Ziemi, proponuje również szeroki wachlarz przedmiotów nauczanych w językach obcych. W nowoczesnych budynkach usytuowanych na Kampusie Morasko studenci korzystają z pracowni komputerowych i laboratoriów, cyfrowego archiwum kartograficznego oraz biblioteki. Wydział dysponuje kilkoma stacjami terenowymi, w tym polską placówką badawczą na Spitsbergenie – Stacją Polarną UAM „Petuniabukta”.

Siedziba Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych znajduje się na Kampusie Morasko:

  • Collegium Geographicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
  • Collegium Geologicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 12, 61-680 Poznań

Wydział wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Przyrodniczych. Przy WNGiG funkcjonuje rada naukowa dyscypliny nauki o ziemi i środowisku.

Odwiedź stronę wydziałową.

Wybierz programy studiów podyplomowych prowadzone na WNGIG.

Zobacz, jak studiuje się na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych