Wydział Biologii

Wydział Biologii w swoich działaniach kieruje się zasadą jedności badań, kształcenia i upowszechniania wiedzy. Jego wysoką pozycję naukową potwierdza uzyskany wraz z poznańskim Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN prestiżowy tytuł Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW, nadawany instytucjom naukowym prowadzącym badania na najwyższym poziomie, a poziom dydaktyczny – wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznawana za najwyższą jakość kształcenia. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu biologicznych badań podstawowych, biogospodarki i ochrony zasobów przyrody na kierunkach: biologia, biotechnologia, bioinformatyka i ochrona środowiska oraz biologia – nauczanie biologii i przyrody. Wydział proponuje możliwość kontynuacji nauki na kierunkach anglojęzycznych: Biotechnology lub Environmental Protection, oraz na interdyscyplinarnym kierunku neurobiologia.

Siedziba Wydziału Biologii znajduje się na Kampusie Morasko, Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań.

Wydział Biologii wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Przyrodniczych. Przy wydziale funkcjonuje rada naukowa dyscypliny nauki biologiczne.

Przejdź na stronę Wydziału Biologii UAM

Podnieś swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oferowanych przez Wydział Biologii.

Zobacz, dlaczego warto wybrać Wydział Biologii UAM