Wydział Biologii

Wydział Biologii w swoich działaniach kieruje się zasadą jedności badań, kształcenia i upowszechniania wiedzy. Jego wysoką pozycję naukową potwierdza uzyskany wraz z poznańskim Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN prestiżowy tytuł Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW, nadawany instytucjom naukowym prowadzącym badania na najwyższym poziomie, a poziom dydaktyczny – wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznawana za najwyższą jakość kształcenia. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu biologicznych badań podstawowych, biogospodarki i ochrony zasobów przyrody na kierunkach: biologia, biotechnologia, bioinformatyka i ochrona środowiska oraz biologia – nauczanie biologii i przyrody. Wydział proponuje możliwość kontynuacji nauki na kierunkach anglojęzycznych: Biotechnology lub Environmental Protection, oraz na interdyscyplinarnym kierunku neurobiologia.

Siedziba Wydziału Biologii znajduje się na Kampusie Morasko, Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań.

Wydział Biologii wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Przyrodniczych. Przy wydziale funkcjonuje rada naukowa dyscypliny nauki biologiczne.

Przejdź na stronę Wydziału Biologii UAM

Podnieś swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oferowanych przez Wydział Biologii.