prof. Cezary Kościelniak

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Obszary zainteresowań badawczych:

  • polityka szkolnictwa wyższego;
  • religia w życiu publicznym;
  • zrównoważony rozwój;
  • polityka energetyczna.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Polityka szkolnictwa wyższego (uczelnie w kontekście przemian kulturowych i ekonomicznych, trendy w polityce szkol. wyższego). 
Religia w życiu publicznym (procesy sekularyzacyjne w Europie i w USA, rola religii w państwach dobrobytu, religia a kultura). 
Zrównoważony rozwój (edukacja dla zrównoważonego rozwoju, polityki europejskie zrównoważonego rozwoju, zrównoważone instytucje wiedzy).