prof. Wojciech Wrzosek

Wydział Historii

Obszary zainteresowań badawczych:

  • historia w dyskursie publicznym;
  • historiografia współczesna;
  • polityka pamięci;
  • pamięć kulturowa;
  • kulturowy status nauk humanistycznych;
  • filozofia nauki;
  • interdyscyplinarność w nauce;
  • problemy edukacji akademickiej;
  • kulturowy wymiar myślenia historycznego.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Kulturowy status poznania historycznego. Metodologia nauk humanistycznych. Historyczna zmienność myślenia historycznego. Historiografia współczesna i jej nieklasyczne nurty. Procedury interpretacji w humanistyce.