prof. Waldemar Kuligowski

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Obszary zainteresowań badawczych:

  • kultura współczesna;
  • festiwale i festiwalizacja.
  • rytuały, ceremonie, obrzędy;
  • popkultura i media;
  • tradycje kulturowe;
  • miłość i seksualność;

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Mam za sobą liczne antropologiczne badania terenowe:

- nowe i stare tradycje (Europa, Meksyk);

- festiwale i festiwalizacja (Polska, Niemcy, Hiszpania, Serbia, Węgry);

- muzyka jako źródło wartości i tożsamości (Europa, USA);

- modernizacja i infrastruktura (na przykładzie autostrady A2)

- wzory miłości (Europa).

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/nauka/uamowi3-prof-waldemar-kuligowski