dr Daria Zozula

Wydział Neofilologii

Obszary zainteresowań badawczych:

  • Indonezja;
  • Azja współczesna;
  • geopolityka;
  • tłumaczenia;
  • tłumacz przysięgły;
  • języki orientalne;
  • Islam;
  • kultura azjatycka;
  • wielokulturowość;
  • prawo.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Język prawny i prawo Republiki Indonezji, wielojęzyczność i zmiany w społeczeństwie Indonezji. Prowadzę także badania nad przekładem audiowizualnym i społecznościami wielokulturowymi i wielojęzykowymi.