prof. Jan Galant

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Obszary zainteresowań badawczych:

  • polska literatura i kultura po II wojnie światowej;
  • literatura i PRL;
  • publicystyka i krytyka literacka po II wojnie światowej;
  • literatura i przemiany społeczne;
  • teoria literatury;
  • literatura najnowsza.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii literatury polskiej po II wojnie światowej, krytyki literackiej i w mniejszym stopniu teorii literatury. Obejmują związki literatury i polityki, literatury i przemian społecznych oraz artystycznych, dotyczą także filmu, muzyki, kultury popularnej.