dr Marcin Poprawski

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Obszary zainteresowań badawczych:

  • polityk kulturalnych;
  • estetyki organizacyjnej i estetyki muzycznej.
  • kultur organizacyjnych w organizacjach artystycznych, kulturalnych oraz instytucjach dziedzictwa;
  • lokalnych ekosystemów kultury;
  • festiwali artystycznych;
  • profesjonalizacji kadr sektora kultury;
  • miejskiej kulturalnej sfery publicznej;
  • zarządzania w instytucjach kultury;
  • przedsiębiorczości kulturalnej;
  • rozwoju publiczności (audience development).

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Od 2006 roku jest wykładowcą Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Doktor nauk humanistycznych, muzykolog (absolwent Wydziału Historycznego UAM),  swoje umiejętności doskonalił podczas stażu w Centre for Cultural Policy Studies na Uniwersytecie Warwick (2012) oraz w ramach projektu „Teaching Cultural Policies” realizowanego na uniwersytecie CEU w Budapeszcie (2008); menedżer instytucji i organizacji kulturalnych, koordynator zespołów badawczych w obszarze zarządzania w kulturze i polityki kulturalnej, współautor strategii i szkoleń dla samorządów i instytucji, autor i redaktor publikacji z zakresu nauk o kulturze, zarządzania, estetyki, ekspert Związku Miast Polskich. Swoje badania prezentował na wielu międzynarodowych konferencjach i spotkaniach grup badawczych w Europie i Azji.

W latach 2013-2017 był wiceprezesem europejskiej sieci akademickiej ENCATC z siedzibą w Brukseli, największej międzynarodowej sieci instytucji edukacyjnych i badawczych w dziedzinie zarządzania w kulturze i polityk kulturalnych (www.encatc.org); ekspert w międzynarodowych konsorcjach badawczych: Engage Audiences (studium dla Komisji Europejskiej, Fondazione Fitzcarraldo w Turynie), Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe (ECBN w Rotterdamie), Connect Audiences (Uniwersytet Deusto w Bilbao), Innovative Cultural Policy for Moldova (Fundusz Wyszehradzki); w roku 2016 był w jury europejskiej nagrody innowacyjnej NICE Award nagradzającej europejskie podmioty z obszaru sektorów kreatywnych; gościnny wykładowca uczelni artystycznych: DAMU w Pradze, JAMU w Brnie, VSMU w Bratysławie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa w Krakowie (współprowadzonych przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest koordynatorem programu studiów podyplomowych „Rozwój publiczności”, realizowanych przez UAM przy współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Miastem Poznań w ramach międzynarodowego konsorcjum Connecting Audiences (Erasmus+ Knowledge Alliances).

Marcin Poprawski był współzałożycielem i do roku 2014 dyrektorem międzynarodowego festiwalu muzycznego Akademia Gitary, realizowanego od 2007 roku, każdego lata w ponad 20 miastach Wielkopolski (www.akademiagitary.pl). Jest członkiem Rady Wydawnictwa Miejskiego Posnania oraz międzynarodowej rady Kalejdoskop East – West Art Platform w brytyjskim Coventry. Jest ekspertem – współpracownikiem Fundacji Altum oraz NU Foundation.