prof. Wiktor Werner

Wydział Historii

Obszary zainteresowań badawczych:

  • historia nauki;
  • historia kultury masowej (literatury, filmy, nowych mediów);
  • historia cyfrowa
  • wpływ nauki na kulturę;
  • wpływ technologii na kulturę.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Badam przenikanie idei pomiędzy nauką, religią,  technologią, kulturą masową i polityką. Moje prace dotyczą również wpływu naukowych, religijnych i historiograficznych idei oraz powstawania nowych technologii (cyfrowych) na rozwój i funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa.