prof. Michał Buchowski

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Obszary zainteresowań badawczych:

 • migracje;
 • mniejszości etniczne;
 • dyskryminacja;
 • ksenofobia;
 • rasizm;
 • nacjonalizm;
 • wielokulturowość;
 • tolerancja;
 • magia/religia/nauka;
 • postsocjalizm;
 • piłka nożna.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zainteresowania chronologicznie: 1) sposoby myślenia (magia, religia, nauka); 2) aspekty społeczne i kulturowe transformacji postsocjalistycznej, 3) nacjonalizm i ksenofobia.