prof. Piotr Korduba

Wydział Nauk o Sztuce

Obszary zainteresowań badawczych:

  • architektura dawna i współczesna;
  • urbanistyka;
  • problematyka miejska (przestrzeń, architektura, zagadnienia społeczne);
  • design i rzemiosło artystyczne;
  • dzieje Poznania;
  • niemiecko-polskie relacje kulturalne.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zajmuje się historią architektury, kulturą zamieszkiwania (w tym Poznania), wzornictwem, rzemiosłem artystycznym i niemiecko-polskimi stosunkami historyczno-artystycznymi.

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/kultura/prof-piotr-korduba-zycie-jest-piekne-po-poznansku