prof. Bogusław Bakuła

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Obszary zainteresowań badawczych:

  • filologia polska i słowiańska;
  • badania porównawcze w zakresie literatury i kultury;
  • komunikacja międzykulturowa;
  • badania nad Europą Środkową jako obszarem kultury;
  • transformacja postkomunistyczna;
  • filologia ukraińska, białoruska i rosyjska;
  • literatury Europy Środkowej;
  • opozycja antykomunistyczna, samizdat, dzieje literatury i kultury w samizdacie antykomunistycznym.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Interesują mnie badania porównawcze w zakresie literatur słowiańskich oraz literatur w Europie Środkowej w wieku XIX i XX. Jako szczególne pole zainteresowań wymienię dzieje opozycyjnej działalności politycznej oraz kulturalnej, w tym zwłaszcza literackiej, w okresie komunizmu.