dr Monika Błaszczak-Stachowiak

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zainteresowania badawcze obejmują estetykę literacką i performatywną, współczesny i najnowszy dramat i teatr, literaturę i sztukę XX i XXI wieku. Obecnie badania prowadzone są wokół zagadnień kategorii estetycznych i opierają się na analizie najnowszych działań teatralnych i w dziedzinie sztuki oraz na przykładach literackich. Rozważania te osadzone są w kontekście teoriopoznawczych dyskursów współczesności. Badania mają charakter interdyscyplinarny, łącząc perspektywy: literaturoznawczą, kulturoznawczą i teatrologiczną. Dalsze zainteresowania dotyczą również praktycznych aspektów kultury takich jak: zarządzanie w kulturze, sztuka autoprezentacji, kuratorstwo kulturalne.