dr Paweł Łokić

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Obszary zainteresowań badawczych:

  • komunikacja masowa;
  • kultura masowa;
  • media online;
  • media społecznościowe;
  • dziennikarstwo;
  • dziennikarstwo sportowe;
  • prasa o grach komputerowych;
  • marketing w mediach online.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Pasjonat kultury popularnej oraz mediów masowych. W szczególności zainteresowany przemianami w zawodzie dziennikarza wywoływanymi przez rozwój internetu i mediów online. Badacz i miłośnik kinematografii oraz sportów zespołowych, poszukujący relacji pomiędzy współczesnym społeczeństwem i jego umasowioną kulturą. Zwolennik teorii determinizmu technologicznego przekonany, że rozwój mediów jest w istocie konsekwencją rozwoju człowieka.