dr Tomasz Skirecki

Wydział Anglistyki

Obszary zainteresowań badawczych:

  • historia Wielkiej Brytanii i USA;
  • instytucje polityczne w krajach anglojęzycznych;
  • życie codzienne i obyczaje w krajach anglojęzycznych;
  • symbole krajów anglojęzycznych.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Naukowo zajmuję się badaniem rozmaitych aspektów kultury i cywilizacji krajów anglojęzycznych, w szczególności realiów życia codziennego i politycznego w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/nauka/uamowi-16-dr-tomasz-skirecki