prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Wydział Anglistyki

Obszary zainteresowań badawczych:

 • językoznawstwo angielskie;
 • językoznawstwo ogólne;
 • fonetyka;
 • fonologia;
 • mowa potoczna;
 • przyswajanie języka pierwszego;
 • nabywanie języka obcego;
 • język angielski jako lingua franca;
 • języki zagrożone;
 • wirtualni nauczyciele i terapeuci;
 • badania interdyscyplinarne.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zajmuję się fonologią, tzn. interesuje mnie jak dźwięki mowy reprezentowane są w umyśle/mózgu użytkownika języka oraz jak są przyswajane przez dzieci i dorosłych. Szczególnie interesują mnie zbitki spółgłoskowe tzn. fonotaktyka i morfonotaktyka w różnych typologiczne językach. Zjawiska językowe próbuję wyjaśniać za pomocą teorii językoznawstwa naturalnego. Stworzyłam Fonologię Bitów i Wiązań oraz model fonotaktyki oparty na NAD (Net Auditory Distance) czyli zasadzie dystansu percepcyjnego. Interesuje mnie wiele innych zagadnień, np. wymieranie języków, status języka angielskiego jako lingua franca, dwu- i wielojęzyczność oraz teoria akwizycji, czy status kobiet w języku. Wierzę w badania interdyscyplinarne. Jestem przekonana, że badania powinny być oparte na teorii, korpusach danych oraz eksperymencie. Uważam, że językoznawstwo jest dyscypliną należącą zarówno do nauk humanistycznych jak i ścisłych.

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://www.uniwersyteckie.pl/rozmowy/kdziubalska-kolaczyk-dwujezycznosc-ma-znaczenie?_ga=2.222518744.2131234782.1596607304-1157878151.1588058647