prof. Mariola Mikołajczak

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Obszary zainteresowań badawczych:

  • historia języków południowosłowiańskich;
  • historia języka bułgarskiego piśmiennictwa;
  • południowosłowiański folklor słowny;
  • dialektologia historyczna języka bułgarskiego;
  • onomastyka słowiańska.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Interesuje mnie problematyka zawiązana z rozwojem literackich języków południowosłowiańskich (głównie bułgarskiego, macedońskiego i serbskiego), zróżnicowaniem dialektalnym i uwikłaniem języków południowosłowiańskich w kwestie polityczne, eklezjalne i społeczne. W zakres moich zainteresowań wchodzą również języki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych na Bałkanach. W dociekaniach onomastycznych koncentruję się głównie na antroponimii.