dr Juliusz Iwanicki

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Obszary zainteresowań badawczych:

  • religioznawstwo;
  • filozofia religii;
  • historia religii;
  • Kościoły i związki wyznaniowe;
  • dialog międzyreligijny;
  • edukacja religioznawcza.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zainteresowania badawcze dotyczą między innymi przemian religijności we współczesnym społeczeństwie. Szczególnie interesuje się procesami sekularyzacji, ale także wieloma przejawami obecności różnych religii we współczesnej kulturze.