Wydział Fizyki

Na Wydziale Fizyki można studiować na kierunkach: fizyka, astronomia, akustyka, biofizyka i technologie komputerowe. Nowoczesne laboratoria i pracownie pozwalają zapoznać się z zaawansowanymi badaniami astronomicznymi, technikami spektroskopowymi, biofizycznymi, badaniami z zakresu fazy skondensowanej i własności najnowszych materiałów.

Wydział dysponuje unikatowym wyposażeniem laboratoriów akustycznych, optometrycznych oraz informatycznych. Ogromną szansę rozwoju naukowego przynosi międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne, które łączy procesy dydaktyczne z umiejętnościami potrzebnymi na rynku zaawansowanych technologii, a także tworzy warunki do współpracy międzynarodowej.

Siedziba Wydziału Fizyki znajduje się na Kampusie Morasko, Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-614 Poznań.

Wydział Fizyki wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Ścisłych. Przy wydziale funkcjonuje rada naukowa dyscyplin fizyka i astronomia.

Odwiedź stronę Wydziału Fizyki.

Podnieś swoje kwalifikacje wybierając studia podyplomowe oferowane przez Wydział Fizyki.

Zobacz, jak studiuje się na Wydziale Fizyki.