Wydział Fizyki

Wydział Fizyki jest jednostką UAM zajmującą się badaniami podstawowymi z zakresu fizyki i astronomii oraz badaniami interdyscyplinarnymi obejmującymi zastosowania najnowszych zdobyczy fizyki w zakresie takich dziedzin jak akustyka, biofizyka, medycyna, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, informatyka kwantowa, internet rzeczy i technologie komputerowe.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową i dydaktyczną, a także nowoczesną infrastrukturą badawczą oraz dydaktyczną. Umożliwiamy pracę w licznych laboratoriach i pracowniach wyposażonych w specjalistyczną aparaturę badawczą z dostępem do nowoczesnego zaplecza informatycznego oraz zapewniamy możliwość korzystania z bogatych zasobów bibliotecznych. Wydział współpracuje z wieloma renomowanymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz bierze udział w międzynarodowych programach kształcenia studentów.

W ramach studiów na Wydziale Fizyki oferujemy kształcenie na studiach I stopnia (licencjackie, 3-letnie oraz inżynierskie, 3.5-letnie) oraz II stopnia (uzupełniające magisterskie, 2-letnie) w trybie stacjonarnym, a także dla wybranych kierunków również – w trybie niestacjonarnym. Oferta studiów I i II stopnia obejmuje 11 kierunków kształcenia: Akustykę, Aplikacje Internetu Rzeczy, Astronomię, Biofizykę, Fizykę (w tym: ogólną, jądrową i materiałową), Fizykę medyczną, Informatykę kwantową, Optometrię, Optykę okularową i optometrię, Reżyserię Dźwięku i Technologie komputerowe. W ofercie znajdują się studia na unikatowym w skali kraju kierunku Informatyka kwantowa oraz studia prowadzone w języku angielskim na kierunkach: Physics of Advanced Materials for Energy Processing (PAMEP), a także międzynarodowe studia Double Diploma realizowane we współpracy z Uniwersytetem Rennes we Francji.

Wydział Fizyki wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Ścisłych. Przy wydziale funkcjonuje rada naukowa dyscyplin nauki fizyczne i astronomia. Siedziba Wydziału Fizyki znajduje się na Kampusie Morasko (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-614 Poznań) i jest stowarzyszona z uniwersytecką infrastrukturą sportową. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty studiów.

Odwiedź stronę Wydziału Fizyki.

Podnieś swoje kwalifikacje, wybierając studia podyplomowe oferowane przez Wydział Fizyki.

Zobacz, jak studiuje się na Wydziale Fizyki.