dr Aneta Wojciechowska

Wydział Studiów Edukacyjnych

Obszary zainteresowań badawczych:

  • zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera);
  • diagnoza pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu;
  • oddziaływania terapeutyczne w stosunku do dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
  • rozwój mowy oraz zaburzenia rozwoju mowy u dzieci;
  • wspieranie rozwoju mowy u dzieci;
  • wspieranie rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością/zagrożonego niepełnosprawnością (do 5 roku życia).

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Moje zainteresowania koncentrują się wokół diagnozy oraz wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, możliwości ich rozwoju i funkcjonowania w rodzinie i w grupie rówieśniczej. Ponadto zajmuję się rozwojem mowy u dziecka, jego wspieraniem oraz diagnozą i terapią zaburzeń rozwoju mowy.