prof. Kazimierz Przyszczypkowski

Wydział Studiów Edukacyjnych

Obszary zainteresowań badawczych:

  • polityka oświatowa i edukacja obywatelska;
  • działalność oświatowa samorządów lokalnych;
  • jakość kształcenia w różnych typach szkół;
  • przedwczesne kończenie edukacji przez młodzież;
  • społeczne konsekwencje zamykania placówek oświatowych;
  • szkoła wobec wykluczenia społecznego;
  • zarządzanie oświatą

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Rola i znaczenie instytucji edukacyjnych w różnych środowiskach; polityka oświatowa i ideologie edukacyjne; jakość kształcenia a problem drożności szkolnej młodzieży w różnych środowiskach; zerwane więzi w systemie oświatowym jako obraz współczesnej oświaty w Polsce; kształcenie nauczycieli/menadżerów oświaty.

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/sto-lat-uam/jubileusz-profesora-przyszczypkowskiego