dr Karolina Appelt

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań badawczych:

  • psychologia rozwoju (w szczególności okresu dzieciństwa), wspomaganie rozwoju małych dzieci, fizyczne i społeczne środowisko rozwoju;
  • psychologia edukacji (psychospołeczne uwarunkowania procesu edukacji), wczesna opieka i edukacja;
  • trudności szkolne, trudności w procesie uczenia się, gotowość szkolna.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

W latach 2013-2015 była zewnętrznym ekspertem Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie w zakresie psychologii. W obszarze działalności społecznej zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej rozwoju i wychowania wśród rodziców i nauczycieli.

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/rozmowy/home-office-czyli-jak-pracowac-w-domu-i-nie-zwariowac