prof. Hanna Mamzer

Wydział Socjologii

Obszary zainteresowań badawczych:

  • kultura;
  • wielokulturowość;
  • tożsamość;
  • grupy społeczne;
  • społeczność;
  • zwierzęta;
  • zaufanie
  • media;
  • psychologia społeczna (agresja, konformizm, stereotypy).

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemianami współczesnej kultury, socjologicznymi aspektami tożsamości oraz problematyką wielokulturowości, a także szeroko rozumianych zmian społeczno-kulturowych zachodzących w kręgu cywilizacji zachodnio-europejskiej, w szczególności nowymi relacjami społecznymi, także międzygatunkowymi.  Interesują ją relacje pomiędzy ludźmi i innymi gatunkami, percepcja wzajemnych powiązań i postawy ludzi wobec przyrody, w szczególności wobec zwierząt. Autorka wielu publikacji poświęconych tej tematyce.

Dwukrotna stypendystka Fundacji Fulbrighta, Central European University, British Council, European University Institute we Florencji, Fundacji im. Stefana Batorego, laureatka akcji stypendialnej Polityki, licznych innych nagród i wyróżnień, kilkadziesiąt razy uczestniczyła w programach Socrates Erasmus i Erasmus Mundus.

Prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową: jako koordynatorka i uczestniczka projektów w ramach programu Creator Interreg IV; wykładowczyni w wielu krajach Europy, Azji, Afryki (RPA i Maroko), Ameryki Południowej (Meksyk) i Stanów Zjednoczonych. Kilkukrotnie została wyróżniona przez rektora UAM za wysoką jakość prowadzonej dydaktyki.

Prof. Mamzer pełni liczne funkcje formalne i społeczne między innymi: przewodniczyła Interdyscyplinarnemu Zespołowi ds. Wspomagania Współpracy z Zagranicą, operującemu przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest też wice-prezesem Stowarzyszenia Stypendystów Polityki, jest członkinią Lokalnej Komisji Etycznej ds. Eksperymentów na Zwierzętach. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Etycznego oraz Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta. Działa społecznie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz w zakresie podnoszenia dobrostanu zwierząt jako biegły sądowy z tego zakresu przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/rozmowy/pieski-swiat-na-spitsbergenie

https://uniwersyteckie.pl/nauka/potrzeby-seniorow-pod-lupa