dr Joanna Karolina Malinowska

Wydział Filozoficzny

Obszary zainteresowań badawczych:

  • filozofia nauki;
  • filozofia medycyny;
  • filozofia psychologii;
  • filozofia neuronauk;
  • rasa i etniczność;
  • rasizm;
  • urasowienie;
  • relacje międzygrupowe;
  • dehumanizacja;
  • bioetyka.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Dlaczego używanie kategorii rasy w badaniach biomedycznych (np. genetyce) nie jest dobrym pomysłem? W jaki sposób nauka przyczynia się do utrwalania stereotypów? Dlaczego reagujemy na przedstawicieli innych grup społecznych z obniżoną empatią?