dr Michał Sieński

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań badawczych:

  • psychologia kliniczna;
  • interwencja kryzysowa;
  • psychoterapia indywidualna i grupowa;
  • uzależnienie od środków psychoaktywnych;
  • współuzależnienie;
  • zaburzenia osobowości i nerwice;
  • wydarzenia traumatyczne;
  • stres psychologiczny;
  • przemoc w rodzinie;
  • interwencja kryzysowa.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół badania następstw doświadczania stresu traumatycznego na funkcjonowanie umysłu człowieka.