dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr

Wydział Filozoficzny

Obszary zainteresowań badawczych:

  • Outsider Art (tradycja europejska);
  • Resilience Studies;
  • Edyta Stein;
  • Jean Améry;
  • etyka społeczna (np. obywatelskie nieposłuszeństwo);
  • bioetyka (np. eutanazja i samobójstwo wspomagane w krajach UE, stanowisko tzw. wielkich religii; np. medykalizacja życia, biopolityka, transhumanizm);
  • etyka środowiskowa (historia dyscypliny, aktualne regulacje UE dot. polityki ekologicznej).

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Dziedziną moich badań jest filozofia praktyczna, a metodą – komparatystyka. Zajmowałam się m.in. recepcją antycznej filozofii praktycznej we współczesnych resilience studies, uczestniczyłam w wielu międzynarodowych interdyscyplinarnych projektach poświęconych outsider art i art therapy, aktualnie moim głównym tematem są filozoficzne koncepcje terapii.