prof. Anna Izabela Brzezińska

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań badawczych:

  • psychologia rozwoju w okresie dzieciństwa, dorastania, dorosłości i starości;
  • psychologia edukacji – opieka nad małym dzieckiem i wczesna edukacja, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja seniorów (szczególnie edukacja cyfrowa, aktywizacja społeczna, oferta uniwersytetów III wieku), tutoring nauczycielski i tutoring rówieśniczy;
  • problemy zdrowia publicznego: odroczona dorosłość, starzenie się, niepełnosprawność, wykluczenie społeczne.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Instytucje edukacyjne jako miejsca wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtowania tzw. miękkich kompetencji i przygotowania do Life Long Learning; jakość społecznego środowiska uczenia się w kontekście kształtowania się tożsamości; rola nauczyciela jako osoby wspomagającej rozwój uczniów w różnym wieku.