prof. Ryszard Necel

Wydział Socjologii

Obszary zainteresowań badawczych:

  • ubóstwo;
  • niepełnosprawność;
  • seniorzy;
  • innowacje społeczne;
  • prawa człowieka;
  • migranci;
  • uchodźcy;
  • piecza zastępcza;
  • pomoc społeczna;
  • dostępność przestrzeni publicznej.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Badania nad sytuacją uchodźców z Ukrainy w Polsce z perspektywy pracowników socjalnych. Prawa człowieka w kontekście praw osób z niepełnosprawnościami. Aktywizacja społeczna osób starszych. Innowacyjne usługi społeczne aktywizujące osoby o szczególnych potrzebach.