prof. Alina Zajadacz

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Obszary zainteresowań badawczych:

  • geograficzne i społeczne aspekty turystyki;
  • turystyka dostępna dla osób niepełnosprawnych;
  • planowanie rozwoju turystyki w skali lokalnej i regionalnej;
  • potencjał turystyczny;
  • ruch turystyczny.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Główne obszary zainteresowań badawczych to: potencjał turystyczny miast i regionów oraz turystyka dostępna dla osób niepełnosprawnych (w tym zwłaszcza pod względem Systemu Informacji Turystycznej).