dr Michał A. Michalski

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Obszary zainteresowań badawczych:

  • znaczenie rodziny dla gospodarki;
  • polityka rodzinna;
  • kultura gospodarcza;
  • etyka życia gospodarczego;
  • praca ludzka;
  • równowaga pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym;
  • zarządzanie i doskonalenie organizacji;
  • katolicka nauka społeczna.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Funkcjonowanie ładu społeczno-gospodarczego, a w szczególności związki i współzależności pomiędzy kulturą a działaniem człowieka w takich sferach jak rodzina i gospodarka, i ich wzajemne zależności.