dr Marta Glinka

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań badawczych:

  • psychologia poznawcza;
  • pamięć;
  • uwaga;
  • psychologia transportu;
  • zachowania kierowców;
  • psychologia lotnicza.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Interesują mnie związki procesów poznawczych z emocjami, zwłaszcza w kontekście transportu drogowego i lotniczego, interesują mnie także funkcje poznawcze – np. uwaga, pamięć robocza czy wyobraźnia przestrzenna.