prof. Monika Bobako

Pracownia Pytań Granicznych, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań badawczych:

  • ksenofobia i rasizm, historia rasizmu, rasizm w kulturze;
  • rasizm a europejski kolonializm;
  • islamofobia w Polsce i Europie;
  • antysemityzm;
  • konflikt izraelsko-palestyński;
  • feminizm i problematyka gender;
  • islam a feminizm i problematyka gender.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Moje zainteresowania badawcze sytuują się na pograniczu filozofii i antropologii politycznej, studiów kulturowych oraz historii idei. Dotyczą problematyki tożsamości grupowych oraz związanych z ich konstruowaniem relacji władzy, kryteriów prawomocności i walk o uznanie.