dr Łukasz Rogowski

Wydział Socjologii

Obszary zainteresowań badawczych:

  • społeczne aspekty internetu;
  • media masowe;
  • społeczne aspekty technologii cyfrowych i komunikacji mobilnej;
  • kultura wizualna;
  • socjologia miasta;
  • społeczne aspekty marketingu;
  • badania jakościowe;
  • badania wizualne;
  • procesy mobilności;
  • socjotechnika.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

W swojej pracy koncentruję się na zagadnieniach związanych ze społecznymi aspektami internetu i nowych technologii (w tym: portale społecznościowe, komunikacja mobilna, cyfrowe wykluczenie) oraz kultury wizualnej (estetyka miejska, społeczne aspekty fotografii, komunikacja wizualna, wizualne kreowanie tożsamości). Realizuję krajowe i międzynarodowe projekty badawcze w tym zakresie, wykorzystujące metodologię badań jakościowych.