prof. Marcin Rachwał

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Obszary zainteresowań badawczych:

  • demokracja – narodziny i rozwój;
  • demokracja bezpośrednia;
  • elity polityczne;
  • prawo wyborcze;
  • przymus wyborczy;
  • społeczeństwo obywatelskie;
  • transformacja systemowa w Polsce i państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na problemie związanym z wpływem obywateli na funkcjonowanie współczesnych państw demokratycznych. W tym zakresie szczególne miejsce zajmują badania dotyczące instytucji demokracji bezpośredniej, takich jak referendum, inicjatywa ludowa, weto ludowe, konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny.