dr Julita Wojciechowska

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań badawczych:

  • rozwój dzieci i młodzieży;
  • kryzysy rozwojowe;
  • psychologia edukacji;
  • edukacja dorosłych budowanie nawyków żywieniowych;
  • regulacja nawyków żywieniowych u dzieci;
  • żywienie w rodzinie
  • żywienie w szkole.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zainteresowania naukowe dotyczą rozwoju, wychowania i edukacji dzieci i dorosłych oraz oddziaływania rodziców na rozwój dzieci i młodzieży, wpływu zmian kulturowych na organizację ról w rodzinie oraz środowiskowych podstaw kształtowania się nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży.