prof. Radosław Kazibut

Wydział Filozoficzny

Obszary zainteresowań badawczych:

  • nauka-wiara;
  • ezoteryzm;
  • ekologia;
  • przyroda-religia;
  • nowa duchowość.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Kulturowe konteksty kształtowania się przekonań naukowych i pozanaukowych. Wpływ czynników pozanaukowych na kształtowanie się naukowego obrazu świata. Wpływ tradycji ezoterycznych na kształtowanie się stosunku człowieka do środowiska naturalnego.