prof. Jacek Pyżalski

Wydział Studiów Edukacyjnych

Obszary zainteresowań badawczych:

  • funkcjonowanie młodzieży online;
  • agresja elektroniczna (cyberprzemoc);
  • konstruktywne korzystanie z nowych mediów przez młodych ludzi;
  • zaburzenia zachowania;
  • radzenie sobie nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo;
  • przemoc rówieśnicza (bullying);
  • stres zawodowy i warunki pracy nauczycieli;
  • wychowanie w erze cyfrowej.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zajmuję się problematyką nowych mediów (głównie internetu) jako ważnego czynnika socjalizacyjnego młodych ludzi a także narzędzia zarówno konstruktywnych, jak i dysfunkcjonalnych zachowań (np. cyberprzemoc). Wyniki badań przekładam na tworzenie koncepcji, tzw. wychowania w erze cyfrowej, głównie w kontekście wychowania szkolnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.jacekpyzalski.pl

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/nauka/czesciej-ale-bez-wsparcia-dzieci-w-internecie-2020

https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-pyzalski-mlodziez-wybiera-smartfony