dr Tomasz Sowada

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Obszary zainteresowań badawczych:

  • partycypacja społeczna;
  • protest;
  • geografia protestu
  • życie sąsiedzkie
  • inicjatywy sąsiedzkie.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Wpływ społeczeństwa na decyzje podejmowane przez władze, ze szczególnym uwzględnieniem roli ruchów miejskich oraz stowarzyszeń lokalnych. Rola przestrzeni w proteście. Funkcjonowanie społeczności sąsiedzkich.