prof. Jerzy Marian Brzeziński

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań badawczych:

  • metodologia badań psychologicznych;
  • konstruowanie i stosowanie testów psychologicznych;
  • diagnostyka psychologiczna;
  • etyka zawodu psychologa;
  • etyka badań naukowych;
  • naukoznawstwo;
  • ocena parametryczna jednostek naukowych;
  • idea uniwersytetu.

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-jerzy-marian-brzezinski-punktoza-nie-wszystko