prof. Katarzyna Sadowska

Wydział Studiów Edukacyjnych

Obszary zainteresowań badawczych:

  • edukacja dziecka;
  • edukacja muzyczna;
  • żłobek;
  • przedszkole;
  • szkoła jako miejsce edukacji i socjalizacji;
  • pedagogika kultury;
  • recepcja presonalizmu chrześcijańskiego we współczesnym świecie;
  • kompetencje nauczyciela.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Wśród zainteresowań badawczych wyróżnić można przede wszystkim edukację dziecka od poczęcia do okresu adolescencji, funkcjonowanie żłobków, przedszkoli oraz szkół, edukację muzyczną oraz szeroko pojętą pedagogikę kultury, wybrane aspekty pracy współczesnego nauczyciela (np. w zakresie higieny i emisji głosu, awansu zawodowego itp.), wybrane idee personalizmu w praktyce edukacyjnej w XXI wieku.