prof. Andrzej W. Nowak

Wydział Filozoficzny

Obszary zainteresowań badawczych:

  • kontrowersje na styku zjawisk społecznych, naukowych i medycznych (szczepionki, GMO, energetyka jądrowa etc.);
  • socjologia wiedzy;
  • społeczne studia nad nauką i techniką, innowacje naukowo-techniczne (szanse i zagrożenia);
  • kwestie postkolonialne i feministyczne;
  • socjologia i filozofia krytyczna;
  • filozofia publiczna;
  • ponadto interesuje się odzyskiwaniem pamięci chłopskiej.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Interesuje się problematyką z zakresu ontologii społecznej, społecznych studiów nad nauką oraz nieklasycznej socjologii wiedzy (szczególnie teorią aktora-sieci Bruna Latoura). Popularyzator na gruncie polskim teorii nowoczesnego systemu-świata Immanuela Wallersteina oraz ujęć zależnościowych (relacje centrum-peryferie). Kieruje projektem badawczym dotyczącym relacji struktur wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych (ADHD, AIDS, antyszczepionkowcy). Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, aktywny uczestnik życia naukowego, społecznego także w blogosferze: www.fronetyczny.wordpress.com, www.strukturywiedzy.wordpress.com.

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/nauka/uamowi-11-pierwszy-miniwyklad-juz-dostepny