prof. Jacek Kotus

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Obszary zainteresowań badawczych:

  • życie sąsiedzkie w dużym mieście;
  • użytkowanie przestrzeni publicznych miasta;
  • uczestnictwo społeczne (partycypacja) w planowaniu przestrzennym;
  • udział użytkowników zewnętrznych w strukturach społeczno-przestrzennych miasta;
  • percepcja i wyobrażenia środowiska;
  • turystyka miejska;
  • zachowania turystów w trakcie podróży.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Posiadając wykształcenie socjologiczne oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu geografii społecznej zajmuję się odkrywaniem tajemnic życia człowieka w dużych skupiskach miejskich oraz rozwojem geografii behawioralnej.