prof. Jakub Isański

Wydział Socjologii

Obszary zainteresowań badawczych:

  • socjologia;
  • migracje;
  • kapitał społeczny;
  • współczesne społeczeństwo polskie;
  • turystyka;
  • ruchliwość społeczna.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Jakub Isański jest socjologiem, prowadzi badania procesów społecznych zachodzących we współczesnym społeczeństwie polskim – ruchliwości społecznej, przestrzennej, migracji.