prof. Ewa Nowak

Wydział Filozoficzny

Obszary zainteresowań badawczych:

  • etyka i kompetencje moralne;
  • humanistyka medyczna.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Prowadzi badania w dziedzinie etyki i kompetencji moralnych, a także na pograniczu etyki, humanistyki medycznej i technologicznej transformacji życia. Od 2002 r. kontynuuje też badania w zakresie filozofii praktycznej.

Ważniejsze publikacje (wybór):

- artykuł współautorski pt. "Organismus und Freiheit. Philosophie des Lebens und Ethik der Lebenswissenschaften" (wraz z R. Franzini Tibaldeo, Filozofia i Nauka, 2017, w druku) ;

- artykuł autorski pt. "Ustrój cielesny w doświadczeniu podmiotowym i międzypodmiotowym: zrozumieć fenomen allotransplantacji" (Filozofia i Nauka, 2017, w druku);

- rodział autorski pt. "Linking moral competence, hospitality and education. An MCT-based pilot survey". W: R. Franzini Tibaldeo, G. Lingua (eds), Philosophy & Community Practices (Peter Lang Publishers, 2017, w druku)   ;

- artykuł autorski pt. "Body image, body schema, body representation: Facing transcorporeality" (2017, w druku);

- artykuł autorski pt. "Poznając innego. Perspektywizm społeczny i jego znaczenie w etyce" (Etyka, Vol. 51, 2015);

- rozdział autorski pt. "Podmiot jako pacjent chroniczny" (w: A. Warmbier (red.), Spór o podmiotowość. Perspektywa interdyscyplinarna, Księgarnia Akademicka 2017);

- współredakcja książki pt. "Kohlberg revisited" (wraz z B. Zizek i D. Garz, Sense Publishers, 2015);

- współredakcja książki pt. "Educating competencies for democracy" (wraz z D. Schrader i B. Zizek, Peter Lang Publishers, 2013);

- monografia autorska pt. "Experimental ethics. A multidisciplinary approach" (LIT Publishers, 2013);

- monografia współautorska pt. "Ethos w życiu publicznym" (wraz z K. M. Cern, PWN 2008);

- monografia autorska pt. "Autonomia jako zasada etyczności. Kant, Fichte, Hegel" (WUwr, 2002);

- przekład książki z jęz. niem. Gustav Radbruch "Filozofia prawa"
(PWN, 2009);

- przekład książki z jęz. niem. Immanuel Kant, "Metafizyka moralności"(PWN, 2005).

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/zycie/kompetencje-filozoficzne-w-czasach-postprawdy