prof. Michał Klichowski

Wydział Studiów Edukacyjnych

Obszary zainteresowań badawczych:

  • uczenie się wspomagane technologicznie;
  • wpływ rozwoju techniki na organizację mózgu człowieka;
  • technologiczne innowacje w edukacji;
  • interakcje człowieka ze sztuczną inteligencją.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na relacji pomiędzy rozwojem techniki a poznawczym funkcjonowaniem człowieka. Szczególną uwagę poświęcam procesowi cyborgizacji człowieka oraz dynamice uczenia się wspomaganego technologicznie. Badam także to, jak zorganizowany jest mózg współczesnego człowieka oraz jak zachowuje się człowiek, w interakcjach ze sztuczną inteligencją.

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/nauka/ludzie-kopiuja-zachowania-sztucznej-inteligencji