Level 1 Item Aktualności
Level 2 Item Archiwum strony głównej
Level 1 Item Strona główna Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 1 Item Uniwersytet
Level 2 Item O UAM
Level 3 Item Historia Uniwersytetu
Level 3 Item Biuro Rektora
Level 4 Item Kierownik Biura Rektora
Level 4 Item Sekretariaty
Level 4 Item Dyrektor Gabinetu Rektora
Level 4 Item Sekretarz Senatu
Level 4 Item Rzecznik Prasowy
Level 4 Item Doradca ds. Prawnych
Level 4 Item Kierowcy
Level 4 Item Asystent Rektora (kalendarz Rektora)
Level 3 Item Dokumenty programowe
Level 3 Item Władze
Level 4 Item Rektor
Level 4 Item Prorektorzy
Level 5 Item Prorektor ds. studenckich
Level 5 Item Prorektor ds. kształcenia
Level 5 Item Prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Level 5 Item Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Level 5 Item Prorektor ds. kadry i finansów
Level 4 Item Skład Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kadencja 2016-2020)
Level 4 Item Komisje Senackie
Level 5 Item Komisja ds. Budżetu i Finansów
Level 5 Item Komisja ds. Kształcenia
Level 5 Item Komisja ds. Rozwoju
Level 5 Item Komisja Prawna
Level 4 Item Komisje Dyscyplinarne
Level 4 Item Komisje i Zespoły Rektorskie
Level 4 Item Konwent Godności Honorowych
Level 4 Item Poczet Rektorów 1919-2008
Level 5 Item Heliodor Święcicki
Level 5 Item Zygmunt Lisowski
Level 5 Item Stanisław Dobrzycki
Level 5 Item Ludwik Sitowski
Level 5 Item Jan Gabriel Grochmalicki
Level 5 Item Edward Feliks Lubicz - Niezabitowski
Level 5 Item Stanisław Kasznica
Level 5 Item Jan Sajdak
Level 5 Item Stanisław Pawłowski
Level 5 Item Stanisław Runge
Level 5 Item Antoni Peretiatkowicz
Level 5 Item Ludwik Jaxa - Bykowski
Level 5 Item Roman Pollak
Level 5 Item Stefan Tytus Dąbrowski
Level 5 Item Stefan Błachowski
Level 5 Item Kazimierz Ajdukiewicz
Level 5 Item Jerzy Suszko
Level 5 Item Alfons Klafkowski
Level 5 Item Gerard Labuda
Level 5 Item Czesław Łuczak
Level 5 Item Benon Miśkiewicz
Level 5 Item Janusz Ziółkowski
Level 5 Item Zbigniew Radwański
Level 5 Item Franciszek Kaczmarek
Level 5 Item Jacek Fisiak
Level 5 Item Bogdan Marciniec
Level 5 Item Jerzy Fedorowski
Level 5 Item Stefan Jurga
Level 5 Item Stanisław Lorenc
Level 4 Item Manekin challenge
Level 3 Item Doktoraty honorowe i inne wyróżnienia
Level 4 Item Doktoraty Honoris Causa
Level 5 Item lata 1922 - 1930
Level 5 Item lata 1931 - 1965
Level 5 Item lata 1965 - 1971
Level 5 Item lata 1972 - 1983
Level 5 Item lata 1983 - 1990
Level 5 Item lata 1990 - 1996
Level 5 Item lata 1997 - 2002
Level 5 Item lista stron
Level 4 Item Pracownicy UAM, którzy otrzymali tytuły doktora honoris causa innych Uczelni
Level 5 Item 1900 - 1976
Level 5 Item lista stron
Level 4 Item Byli pracownicy UAM, którzy otrzymali tytuły doktora honoris causa innych Uczelni
Level 4 Item "Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis"
Level 4 Item Odnowienia doktoratów po 50-ciu latach
Level 4 Item Medale za zasługi dla UAM
Level 4 Item Medale Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 4 Item STUDENCKI LAUR
Level 4 Item Sportowiec Roku
Level 4 Item Medale Homini Vere Academico
Level 4 Item Medale Alumno Bene Merenti
Level 5 Item Uchwała nr 2/2016 Senatu UAM z dnia 26 września 2016 roku w sprawie ustanowienia wzoru, zasad i trybu przyznawania medalu "Alumno bene merenti"
Level 4 Item NAGRODY NAUKOWE
Level 4 Item Nagrody "Praeceptor Laureatus"
Level 3 Item Dokumenty strategiczne
Level 3 Item Rankingi i nagrody
Level 4 Item Nagrody
Level 5 Item Wyróżnienie Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej 2010
Level 5 Item Nagroda Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 2010
Level 5 Item Popiersie Hipolita Cegielskiego 2009
Level 5 Item Targi Edukacji i Pracy Start 2009
Level 5 Item Statuetka Stańczyk 2005
Level 5 Item Uczelnia przyjazna mobilności
Level 5 Item Statuetka Hipolita 2004
Level 5 Item Medal WIPO Award For Creativity 2010
Level 3 Item Plany roczne i sprawozdania Rektora
Level 3 Item Pamięci tych, którzy odeszli...
Level 4 Item 2004/2005
Level 4 Item 2005/2006
Level 4 Item 2006/2007
Level 4 Item 2007/2008
Level 4 Item 2008/2009
Level 4 Item 2009/2010
Level 5 Item 2011/2012
Level 4 Item 2010/2011
Level 4 Item 2011/2012
Level 4 Item 2012/2013
Level 4 Item 2013/2014
Level 4 Item 2014/2015
Level 3 Item Wyniki wyborów 2016-2020
Level 4 Item Komunikaty Komisji Wyborczej
Level 4 Item Strony osób zamierzających ubiegać się o objęcie funkcji Rektora UAM
Level 4 Item Uchwały Komisji Wyborczej
Level 4 Item Kalendarz Wyborczy
Level 4 Item Zebrania wyborcze
Level 4 Item Skład Kolegium Elektorów Uniwersytetu
Level 2 Item Badania naukowe
Level 3 Item Badania naukowe na wydziałach
Level 3 Item Dział Nauki i Programów Krajowych
Level 3 Item Biblioteki
Level 4 Item Biblioteka Uniwersytecka
Level 4 Item Biblioteki systemu informacyjno-bibliotecznego UAM
Level 4 Item Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych
Level 4 Item Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Level 3 Item Centra Uniwersyteckie
Level 4 Item Centrum Badania Jakości Życia
Level 4 Item Centrum Badań im. Edyty Stein
Level 4 Item Centrum Badań Migracyjnych
Level 4 Item Centrum Badań Metropolitalnych
Level 4 Item Centrum Badań Środkowoazjatyckich
Level 4 Item Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej UAM
Level 4 Item Centrum ,,Instytut Wielkopolski''
Level 4 Item Centrum Integracji Europejskiej
Level 4 Item Centrum "Regionalne Obserwatorium Kultury"
Level 4 Item Centrum Studiów nad Polityką Publiczną
Level 4 Item Centrum Studiów Otwartych
Level 4 Item Humanistyczne Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy"
Level 4 Item Interdyscyplinarne Centrum Przetwarzania Mowy i Języka
Level 4 Item Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej AMU-PIE
Level 4 Item Uniwersyteckie Centrum Koordynacyjno-Programowe Kształcenia Nauczycieli
Level 4 Item Centra uniwersyteckie
Level 4 Item Laboratorium 14C AMS
Level 3 Item Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie
Level 3 Item Promocje doktorskie i habilitacyjne
Level 4 Item Promocje doktorskie
Level 5 Item Scenariusz promocji
Level 6 Item Gaudeamus
Level 5 Item Rota - wersja dla kobiety
Level 5 Item Rota - wersja dla mężczyzny
Level 5 Item Ślubowanie po łacinie
Level 5 Item Ślubowanie po polsku
Level 5 Item Wzór listy
Level 5 Item Wykaz dyscyplin
Level 5 Item Pliki do pobrania - scenariusz promocji doktorskich
Level 4 Item Promocje habilitacyjne
Level 5 Item Scenariusz promocji
Level 5 Item Pliki do pobrania - scenariusz promocji habilitacyjnych
Level 3 Item Collegium Polonicum w Słubicach
Level 3 Item Programy europejskie
Level 4 Item Dział Programów Europejskich
Level 5 Item Aktualności - Dział Programów Europejskich - ostatnie
Level 6 Item Aktualności - Dział Programów Europejskich - wszystkie
Level 5 Item Pracownicy DPE
Level 5 Item Zadania DPE
Level 5 Item 7 Program Ramowy
Level 6 Item Podstawowe informacje o 7 PR
Level 6 Item WSPÓŁPRACA (COOPERATION)
Level 6 Item POMYSŁY (IDEAS)
Level 6 Item LUDZIE (PEOPLE)
Level 6 Item MOŻLIWOŚCI (CAPACITIES)
Level 6 Item Aktualne konkursy
Level 6 Item Ważne strony internetowe
Level 6 Item Dokumenty i poradniki
Level 7 Item Praktyczny przewodnik po funduszach UE na badania i innowacje
Level 7 Item Aspekty finansowe projektów 7 PR
Level 7 Item Finansowanie projektow w 7 PR
Level 7 Item Projekt badawczy - przygotowanie wniosku (COOPERATION)
Level 7 Item Rozwój kariery naukowej - poradnik finansowania
Level 6 Item Obieg dokumentów
Level 5 Item Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Level 6 Item Aktualności
Level 7 Item Aktualności PO KL
Level 6 Item Priorytety
Level 6 Item PO KL dla nauki
Level 6 Item Projekty badawcze w PO KL
Level 7 Item Projekty konkursowe
Level 7 Item Projekty systemowe
Level 6 Item Plan działań
Level 6 Item Dokumenty, wytyczne
Level 6 Item Generator wniosków
Level 6 Item Punkty kontaktowe
Level 6 Item Przydatne linki
Level 5 Item Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Level 6 Item PO IG dla nauki
Level 6 Item Priorytety PO IG
Level 6 Item Harmonogram konkursów
Level 6 Item Ważne dokumenty
Level 6 Item Linki
Level 5 Item Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Level 6 Item PO IiŚ dla nauki
Level 6 Item Priorytety PO IiŚ
Level 6 Item Harmonogram konkursów
Level 6 Item Dokumenty, wytyczne
Level 7 Item Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Level 7 Item Wzory dokumentów (wnioski, umowy o dofinansowanie, wnioski o płatność, sprawozdania i zestawienia, dokumenty dla instytucji realizujących program)
Level 6 Item Linki
Level 7 Item Macierzysta strona internetowa programu
Level 7 Item Strona internetowa instytucji wdrażającej program
Level 5 Item Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Level 6 Item WRPO dla nauki
Level 6 Item Harmonogram konkursów
Level 6 Item Ważne dokumenty
Level 7 Item Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Level 7 Item Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego
Level 7 Item Kryteria wyboru projektów i wskaźniki dla działań WRPO
Level 6 Item Linki
Level 5 Item Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
Level 6 Item CIP dla nauki
Level 6 Item Aktualne konkursy
Level 6 Item Ważne dokumenty
Level 7 Item Program CIP-ICT PSP w 7 krokach - Mini przewodnik dla potencjalnych wnioskodawców
Level 7 Item Przygotowanie projektu
Level 7 Item Project Review
Level 7 Item Project Reporting
Level 6 Item Punkty kontaktowe
Level 6 Item Linki
Level 5 Item Norweski Mechanizm Finansowy
Level 5 Item Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
Level 6 Item Podstawowe informacje i kontakty
Level 6 Item Aktualności
Level 6 Item Finansowane Priorytety
Level 6 Item Granty blokowe
Level 6 Item Nabory wniosków
Level 6 Item Generator Wniosków
Level 6 Item Ważne dokumenty
Level 6 Item Fundusz Stypendialny w ramach programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej SCIEX-NMS
Level 5 Item Program COST
Level 6 Item Podstawowe informacje i kontakty
Level 6 Item Jak dołączyć do Akcji COST
Level 6 Item Ważne dokumenty i poradniki
Level 6 Item Projekty realizowane na UAM
Level 5 Item EURAXESS - europejska baza stypendiów i ofert pracy dla nakowców
Level 5 Item Formularze i zarządzenia
Level 6 Item Zarządzenie Nr 176/2010/2011 Rektora UAM z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zadań Działu Programów Europejskich UAM, Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM, Działu Współpracy z Zagranicą UAM, Działu Księgowości i Koszt
Level 6 Item Zarządzenie nr 97/2009/2010 w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł...
Level 6 Item Zarządzenie nr 95/2009/2010 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
Level 6 Item Zarządzenie Nr 133/2009/2010 Rektora UAM z dnia 12 lutego 2010 roku. zmieniające zarządzenia w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 6 Item Zasady wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 6 Item Uchwała nr 85/2009 Senatu UAM z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zatrudniania i wynagradzania osób biorących udział w realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o s
Level 6 Item Zarządzenie nr 94/2009/2010 w sprawie sposobu ustalania i rozliczania kosztów w projektach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego
Level 6 Item Zarządzenie dotyczące archiwizacji INTERREG IV i ESPON
Level 6 Item Zarządzenie nr 33/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w UAM
Level 6 Item Zarządzenie nr 51/2016/2017 Rektora UAM z dnia 30 stycznia 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 33/2012/2013 z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
Level 6 Item Zarządzenie nr 201/2017/2018 Rektora UAM z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 419/2014/2015 Rektora UAM z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie rozliczania kosztów pośrednich działalności Uczelni
Level 6 Item Zarządzenie nr 201/2017/2018 Rektora UAM z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 419/2014/2015 Rektora UAM z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie rozliczania kosztów pośrednich działalności Uczelni
Level 5 Item Środki europejskie na badania
Level 5 Item Środki europejskie na dydaktykę
Level 5 Item Środki europejskie na inwestycje
Level 5 Item Polityka bezpieczeństwa dla PEFS
Level 5 Item Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Level 5 Item Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Level 5 Item Fundusz Stypendialny SCIEX
Level 5 Item Ścieżka obiegu dokumentów projektów badawczych
Level 5 Item Horyzont 2020
Level 6 Item Aktualne konkursy H2020
Level 6 Item Horyzont 2020 - o programie
Level 6 Item Ogólny wzór umowy o udzielenie dotacji H2020
Level 6 Item Granty na granty
Level 6 Item Annotated Model Grant Agreement
Level 6 Item EU Research Partners
Level 6 Item Wyszukiwarka konkursów Horizon 2020
Level 6 Item Horyzont 2020 w skrócie
Level 6 Item Horyzont 2020
Level 6 Item Graphics guide to the European emblem
Level 6 Item Premia na Horyzoncie
Level 6 Item Przewodnik finansowy H2020
Level 5 Item Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Level 6 Item Strona Programu POWER
Level 6 Item Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POWER
Level 6 Item Harmonogram Konkursów NCBR
Level 6 Item Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn
Level 5 Item Umowy z obcokrajowcami
Level 5 Item POIR 2014-2020
Level 6 Item Strona Programu POIR
Level 6 Item Harmonogram naboru wniosków POIR
Level 5 Item Program Operacyjny Polska Cyfowa
Level 6 Item Serwis Programu Polska Cyfrowa
Level 6 Item Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Level 5 Item Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+
Level 5 Item POIiŚ 2014-2020
Level 6 Item Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej
Level 7 Item Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej
Level 6 Item Harmonogram konkursów
Level 6 Item Formularz zgłaszania nieprawidłowości
Level 5 Item ERC project "NAMO"
Level 6 Item Wydarzenia/Events
Level 4 Item Dział Współpracy z Zagranicą
Level 5 Item Aktualności - Dział Współpracy z Zagranicą - ostatnie
Level 6 Item Aktualności - Dział Współpracy z Zagranicą - wszystkie
Level 5 Item Zadania
Level 5 Item Pracownicy
Level 5 Item Godziny urzędowania
Level 5 Item Projekty badawcze i edukacyjne
Level 6 Item LLP Erasmus
Level 6 Item Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
Level 6 Item Fulbright Annual Awards
Level 6 Item NATO Science Programme
Level 6 Item DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
Level 6 Item Stypendia Kościuszkowskie
Level 6 Item Mellon Fellowship
Level 6 Item Stypendia GFPS Polska
Level 6 Item Fundacja Humboldta
Level 6 Item Ministerstwo Oświaty, Wyznań, Nauki i Sztuki Bawarii
Level 6 Item Central European University
Level 6 Item Stypendia Fundacji Onassisa
Level 6 Item Fundacja im. Nowickiego
Level 5 Item Stowarzyszenia Uniwersyteckie
Level 6 Item Santander
Level 6 Item Compostela
Level 6 Item EMUNI
Level 4 Item Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
Level 2 Item Kształcenie
Level 3 Item Wydziały
Level 3 Item Studia podyplomowe
Level 3 Item Parlament Studentów
Level 3 Item Strategia Rozwoju UAM
Level 3 Item Rada Doktorantów
Level 3 Item Jakość kształcenia
Level 3 Item AMU-PIE
Level 3 Item "Ad Astra"
Level 3 Item Prorektorzy
Level 3 Item MOST
Level 3 Item Dział Nauczania
Level 3 Item LLP Erasmus
Level 3 Item ECTS
Level 3 Item USOSweb
Level 2 Item Relacje z otoczeniem
Level 3 Item Biblioteka Uniwersytecka
Level 3 Item Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absowentów UAM (Biuro Karier)
Level 3 Item Ogród Botaniczny
Level 3 Item Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Level 3 Item Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM
Level 3 Item Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
Level 2 Item HR Excellence in Research
Level 2 Item Struktura organizacyjna UAM
Level 2 Item Wydziały
Level 3 Item Wydział Anglistyki
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Anglistyki
Level 3 Item Wydział Biologii
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Biologii
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Biologii
Level 4 Item Organizacje
Level 4 Item Strony domowe
Level 5 Item Instytut Antropologii
Level 5 Item Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Level 5 Item Zakład Biologii i Ekologii Ptaków
Level 5 Item Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka
Level 5 Item Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej
Level 5 Item Zakład Botaniki Ogólnej
Level 5 Item Zakład Ekologii Behawioralnej
Level 5 Item Zakład Fizjologii Roślin
Level 5 Item Zakład Genetyki
Level 5 Item Zakład Hydrobiologii
Level 5 Item Zakład Morfologii Zwierząt
Level 5 Item Zakład Ochrony Wód
Level 5 Item Zakład Taksonomii Roślin
Level 5 Item Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Level 5 Item Zakład Wirusologii Molekularnej
Level 5 Item Zakład Zoologii Ogólnej
Level 5 Item Zakład Zoologii Systematycznej
Level 3 Item Wydział Chemii
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Chemii
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Chemii
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Chemii
Level 5 Item Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej UAM
Level 5 Item Pracownia Chemii Kwantowej
Level 5 Item Pracownia Fotochemii Stosowanej
Level 5 Item Zakład Chemii Materiałów
Level 5 Item Zakład Chemii Metaloorganicznej
Level 5 Item Zakład Chemii Teoretycznej
Level 5 Item Zakład Dydaktyki Chemii
Level 5 Item Zakład Fizyki Chemicznej
Level 5 Item Zakład Katalizy Heterogenicznej
Level 5 Item Zakład Stereochemii Organicznej
Level 5 Item Zakład Ziem Rzadkich
Level 3 Item Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Level 4 Item Struktura
Level 3 Item Wydział Fizyki
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Fizyki
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Fizyki
Level 4 Item Organizacje działające w ramach Wydziału Fizyki
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Fizyki
Level 5 Item Instytut Akustyki
Level 5 Item Instytut Obserwatorium Astronomiczne
Level 5 Item Zakład Biofizyki Molekularnej
Level 5 Item Zakład Elektroniki Kwantowej
Level 5 Item Zakład Fizyki Dielektryków
Level 5 Item Zakład Fizyki Komputerowej
Level 5 Item Zakład Fizyki Kryształów
Level 5 Item Zakład Fizyki Kwantowej
Level 5 Item Zakład Fizyki Makromolekularnej
Level 5 Item Zakład Fizyki Matematycznej
Level 5 Item Zakład Fizyki Medycznej
Level 5 Item Zakład Fizyki Mezoskopowej
Level 5 Item Zakład Fizyki Nanomateriałów
Level 5 Item Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień
Level 5 Item Zakład Informatyki Stosowanej
Level 5 Item Zakład Kryształów Molekularnych
Level 5 Item Zakład Optyki
Level 5 Item Zakład Optyki Nieliniowej
Level 5 Item Zakład Radiospektroskopii
Level 5 Item Zakład Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Kwadrupolowego
Level 5 Item Zakład Stanów Elektronowych Ciała Stałego
Level 5 Item Zakład Teorii Ciała Stałego
Level 5 Item Wydziałowe Laboratorium Badań Strukturalnych (WLBS)
Level 5 Item Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej (CBUSL)
Level 5 Item Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki
Level 5 Item Pracownia Dydaktyki Fizyki
Level 5 Item Pracownia Fizyczna I
Level 5 Item Pracownia Fizyczna II
Level 5 Item Pracownia Elektroniki
Level 5 Item Pracownia Elektroniki Cyfrowej
Level 5 Item Pracownia Komputerowa
Level 5 Item Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii
Level 5 Item Biblioteka Wydziału Fizyki
Level 5 Item Warsztaty Maszynowe Wydziału Fizyki
Level 4 Item Odnośniki
Level 5 Item Fizyka Medyczna
Level 5 Item Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
Level 5 Item Fizyka na Scenie
Level 3 Item Wydział Historyczny
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Historycznego
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Historycznym
Level 4 Item Organizacje działające w ramach Wydziału Historycznego
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Historycznego
Level 5 Item Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Level 5 Item Instytut Historii
Level 5 Item Instytut Historii Sztuki
Level 5 Item Instytut Archeologii
Level 5 Item Instytut Wschodni
Level 5 Item Instytut Muzykologii
Level 5 Item Zakład Historii Wojskowej
Level 5 Item Zakład Społeczeństw Antycznych
Level 4 Item Odnośniki
Level 5 Item Koło Naukowe Studentów Archeologii
Level 5 Item Edukacja Historyczna Serwis Informacyjno - Dyskusyjny
Level 3 Item Wydział Matematyki i Informatyki
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Matematyki i Informatyki
Level 4 Item Strona studentów Wydziału Matematyki i Informatyki
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Matematyki i Informatyki
Level 4 Item Organizacje działąjące w ramach Wydziału Matematyki i Informatyki
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Matematyki i Informatyki
Level 5 Item Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji
Level 5 Item Zakład Logiki Matematycznej
Level 5 Item Zakład Matematyki Dyskretnej
Level 5 Item Zakład Teorii Obliczeń
Level 5 Item Centrum Kryptologii
Level 4 Item Odnośniki
Level 5 Item Random Structures and Algorithms
Level 5 Item Commentationes Mathematicae
Level 5 Item Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział w Poznaniu
Level 3 Item Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 4 Item Organizacje działające w ramach Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
Level 5 Item Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Level 5 Item Instytut Geologii
Level 5 Item Instytut Geoekologii i Geoinformacji
Level 5 Item Zakład Biogeografii i Paleoekologii
Level 5 Item Zakład Geomorfologii
Level 5 Item Zakład Gleboznawstwa i Teledetekcji Gleb
Level 5 Item Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju
Level 5 Item Wydziałowa Pracownia Komputerowa
Level 5 Item Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej
Level 5 Item Laboratorium Izotopowe UAM
Level 4 Item Odnośniki
Level 5 Item Polskie Towarzystwo Geologiczne - Oddział w Poznaniu
Level 5 Item Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Level 5 Item Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego
Level 5 Item International Association of Geomorphologists
Level 3 Item Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziałe Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 4 Item Organizacje działające w ramach Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 3 Item Wydział Nauk Społecznych
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Nauk Społecznych
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Nauk Społecznych
Level 4 Item Organizacje działające w ramach Wydziału Nauk Społecznych
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Nauk Społecznych
Level 5 Item Instytut Filozofii
Level 5 Item Instytut Kulturoznawstwa
Level 5 Item Instytut Psychologii
Level 5 Item Instytut Socjologii
Level 5 Item Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych
Level 4 Item Wydziałowe Studium Doktoranckie
Level 4 Item Odnośniki
Level 5 Item "Poznań Studies in the Philosophy of the Science and the Humanities"
Level 5 Item Studenckie Koło Humanistów
Level 5 Item Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii
Level 3 Item Wydział Neofilologii
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Neofilologii
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Neofilologii
Level 4 Item Organizacje działąjące w ramach Wydziału Neofilologii
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Neofilologii
Level 5 Item Instytut Filologii Germańskiej
Level 5 Item Instytut Filologii Romańskiej
Level 5 Item Instytut Filologii Rosyjskiej
Level 5 Item Instytut Językoznawstwa
Level 5 Item Instytut Lingwistyki Stosowanej
Level 5 Item Katedra Ekokomunikacji
Level 5 Item Katedra Orientalistyki
Level 5 Item Katedra Skandynawistyki
Level 5 Item Katedra Studiów Azjatyckich
Level 5 Item Zakład Bałtologii
Level 5 Item Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa
Level 5 Item Zakład Logiki Stosowanej
Level 5 Item Zakład Psycholingwistyki
Level 5 Item Pracownia Lingua Legis
Level 5 Item Pracownia Azji Południowej
Level 4 Item Odnośniki
Level 5 Item Koło Naukowe Italianistów
Level 5 Item Koło Naukowe Studentów Japonistyki
Level 3 Item Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
Level 4 Item Władze Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
Level 4 Item Struktura
Level 3 Item Wydział Prawa i Administracji
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Prawa i Administracji
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Organizacje działąjące w ramach Wydziału Prawa i Administracji
Level 4 Item Odnośniki
Level 5 Item Forum Stacjonarnego Studium Prawa
Level 5 Item Forum Studentów Zaocznego Prawa
Level 5 Item Strona Koła Naukowego Administratywistów "Ad rem"
Level 5 Item Forum Koła Naukowego Administratywistów "Ad rem"
Level 5 Item Koło Naukowe Prawa Gospodarczego
Level 3 Item Wydział Studiów Edukacyjnych
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Studiów Edukacyjnych
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Studiów Edukacyjnych
Level 4 Item Organizacje działające w ramach Wydziału Studiów Edukacyjnych
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Studiów Edukacyjnych
Level 5 Item Zakład Historii Wychowania
Level 5 Item Zakład Pedeutologii
Level 5 Item Zakład Psychopatologii Dziecka
Level 5 Item Zakład Technologii Kształcenia
Level 3 Item Wydział Teologiczny
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Teologicznego
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Organizacje działające w ramach Wydziału Teologicznego
Level 2 Item Biblioteki
Level 3 Item Biblioteka Uniwersytecka
Level 3 Item Biblioteki systemu informacyjno-bibliotecznego UAM
Level 3 Item Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych
Level 3 Item Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Level 2 Item Ochrona danych osobowych
Level 3 Item System ewidencji incydentów bezpieczeństwa
Level 3 Item Baza wiedzy
Level 3 Item Kontakt
Level 2 Item Książka adresowa
Level 2 Item Informacje dla mediów
Level 3 Item Informacje prasowe
Level 4 Item Informacje prasowe - wszystkie
Level 3 Item Kontakty
Level 3 Item Archiwum informacji
Level 4 Item Informacje prasowe - archiwum
Level 3 Item Sprostowania, odpowiedzi, oświadczenia
Level 4 Item Sprostowania, odpowiedzi, oświadczenia
Level 3 Item Kontakt z pracownikami Biura Prasowego
Level 3 Item Baza ekspertów
Level 4 Item Lista alfabetyczna wg nazwisk
Level 5 Item dr Karolina Appelt, Wydział Nauk Społecznych
Level 5 Item prof. Przemysław Czapliński, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Level 5 Item mgr Maria Jędrzejczak, Wydział Prawa i Administracji
Level 5 Item prof. Hanna Krauze - Sikorska, Wydział Studiów Edukacyjnych
Level 5 Item prof. Waldemar Kuligowski, Wydział Historyczny
Level 5 Item prof. Rufin Makarewicz, Wydział Fizyki
Level 5 Item dr hab. Hanna Mamzer, Wydział Nauk Społecznych
Level 5 Item prof. Bogumiła Kaniewska, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Level 5 Item prof. Andrzej Muszyński, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item prof. Ewa Nowak, Wydział Nauk Społecznych
Level 5 Item dr hab. Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 5 Item prof. Dorota Piontek, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 5 Item dr Łukasz Rogowski, Wydział Nauk Społecznych
Level 5 Item prof. Tomasz Schramm, Wydział Historyczny
Level 5 Item dr Witold Szczuciński, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item prof. Tomasz Wicherkiewicz, Wydział Neofilologii
Level 5 Item dr Julita Wojciechowska, Wydział Nauk Społecznych
Level 5 Item prof. Marcin Orlicki, Wydział Prawa i Administracji
Level 5 Item mgr Amaia Donés Mendia, Wydział Neofilologii
Level 5 Item dr Anna Weronika Brzezińska, Wydział Historyczny
Level 5 Item dr Edward Chwieduk, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item dr hab. Maciej Kaczmarek, Wydział Historyczny
Level 5 Item dr hab. inż. Jan Zych, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 5 Item dr Krystian Eitner, Wydział Chemii
Level 5 Item dr Marcin Rachwał, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 5 Item dr Anna Czerwoniec, Wydział Biologii
Level 5 Item dr Augustyn Surdyk, Wydział Neofilologii
Level 5 Item dr Marcin Poprawski, Wydział Nauk Społecznych
Level 5 Item dr Michał Klichowski, Wydział Studiów Edukacyjnych
Level 5 Item dr Michał Szczyszek, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Level 5 Item dr Rafał Witkowski, Wydział Matematyki i Informatyki
Level 5 Item dr Tomasz Górecki, Wydział Matematyki i Informatyki
Level 5 Item dr Wojciech Szafrański, Wydział Prawa i Administracji
Level 5 Item mgr Maciej Kiełbus, Wydział Prawa i Administracji
Level 5 Item mgr Dawid Tobolski, Dział Programów Europejskich
Level 5 Item dr Juliusz Iwanicki, Wydział Nauk Społecznych
Level 5 Item prof. Andrzej Mizgajski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item prof. Jerzy Marian Brzeziński, Wydział Nauk Społecznych
Level 5 Item prof. Wojciech Wrzosek, Wydział Historyczny
Level 5 Item prof. Jerzy Langer, Wydział Chemii
Level 5 Item mgr Anna Kudra, Wydział Prawa i Administracji
Level 5 Item prof. Józef Górski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item prof. Krystian Ziemski, Wydział Prawa i Administracji
Level 5 Item prof. Maria Górska-Zabielska, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item prof. Paweł Churski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item prof. Wiktor Werner, Wydział Historyczny
Level 5 Item prof. Zbigniew Zwoliński, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item prof. Jacek Pyżalski, Wydział Studiów Edukacyjnych
Level 5 Item prof. Jacek Kotus, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item prof. Jan Galant, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Level 5 Item dr Michał Rzeszewski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item dr Agnieszka Sawicz, Wydział Historyczny
Level 5 Item dr Bartłomiej Secler, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 5 Item dr Michał A. Michalski, Wydział Nauk Społecznych
Level 5 Item prof. Anna Izabela Brzezińska, Wydział Nauk Społecznych
Level 5 Item dr Adam Jaskulski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 5 Item dr hab. Andrzej W. Nowak, Wydział Nauk Społecznych
Level 5 Item dr Piotr Korduba, Wydział Historyczny
Level 5 Item dr Aleksander Raczyński, Wydział Prawa i Administracji
Level 5 Item dr Aneta Wojciechowska, Wydział Studiów Edukacyjnych
Level 5 Item dr Cezary Kościelniak, Wydział Nauk Społecznych
Level 5 Item dr hab. Alina Zajadacz, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item dr Jakub Isański, Wydział Nauk Społecznych
Level 5 Item dr Jakub Kępiński, Wydział Prawa i Administracji
Level 5 Item dr Jędrzej Bujny, Wydział Prawa i Administracji
Level 5 Item dr Katarzyna Sadowska, Wydział Studiów Edukacyjnych
Level 5 Item dr Krzysztof Stachowiak, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item prof. Anna Kołodziejczak, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item prof. Wojciech Kaniewski, Wydział Biologii
Level 5 Item dr Stanisław Szadziński, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item mgr Marcin Michalski, Wydział Historyczny
Level 5 Item mgr Paweł Klak, Wydział Nauk Społecznych
Level 5 Item dr Tomasz Grzyb, Wydział Chemii
Level 5 Item dr Alfons Gregori i Gomis, Wydział Neofilologii
Level 5 Item dr Szymon Ossowski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 5 Item dr Tomasz Skirecki, Wydział Anglistyki
Level 5 Item prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Wydział Anglistyki
Level 5 Item dr hab. Jędrzej Paszkiewicz, Wydział Historyczny
Level 5 Item dr Lucyna Błażejczyk-Majka, Wydział Historyczny
Level 5 Item prof. Kazimierz Przyszczypkowski, Wydział Studiów Edukacyjnych
Level 5 Item dr Monika Błaszczak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Level 5 Item prof. Bogusław Bakuła, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Level 5 Item dr Antoni Rost, Wydział Prawa i Administracji
Level 5 Item prof. Mariola Mikołajczak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Level 5 Item prof. Ewa Domańska, Wydział Historyczny
Level 5 Item dr Paweł Antkowiak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 5 Item mgr Konrad Kubasiewicz, Wydział Chemii
Level 5 Item dr hab. Krzysztof Hajder, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 5 Item dr Mateusz Chołodecki, Wydział Prawa i Administracji
Level 5 Item dr hab. Andrzej Pankalla, Wydział Nauk Społecznych
Level 3 Item System Identyfikacji Wizualnej UAM
Level 4 Item System Identyfikacji Wizualnej UAM
Level 2 Item Oferta dla szkół
Level 3 Item Aktualności
Level 2 Item System Identyfikacji Wizualnej
Level 2 Item Promocja i Marketing
Level 3 Item Kontakt
Level 3 Item Kolorowy Uniwersytet
Level 3 Item Zadania Sekcji Promocji
Level 3 Item Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
Level 3 Item Program Ambasador UAM
Level 3 Item Noc Naukowców
Level 3 Item Targi edukacyjne
Level 3 Item Bank zdjęć
Level 4 Item Targi 2016
Level 4 Item Targi 2014
Level 4 Item Salony Maturzystów 2013
Level 4 Item Collegium Minus UAM
Level 4 Item Wydziały UAM
Level 4 Item Biblioteka Uniwersytecka
Level 4 Item Ogród Botaniczny
Level 4 Item Studenci UAM
Level 4 Item UAM w Mieście
Level 4 Item lista z miniaturkami
Level 3 Item Materiały rekrutacyjne 2018/2019
Level 3 Item Zarządzanie treścią i szatą graficzną portalu www.amu.edu.pl
Level 3 Item Materiały wystawiennicze
Level 3 Item Artykuły promocyjne UAM
Level 3 Item Artykuły promocyjne UAM
Level 3 Item 100-lecie Uniwersytetu - materiały graficzne
Level 3 Item Zasady współpracy z Centrum Marketingu
Level 2 Item KRASP
Level 2 Item Fundacja UAM
Level 2 Item Partnerzy UAM
Level 2 Item Patronaty honorowe
Level 3 Item PATRONATY 2014/2015 (Patronaty Honorowe Rektora UAM przyznane w roku akad. 2014/2015)
Level 3 Item KOMITETY HONOROWE
Level 3 Item PATRONATY – lata kolejne
Level 2 Item Studio Filmowe UAM
Level 2 Item Wydawnictwo Naukowe UAM
Level 2 Item PRESSto czasopisma UAM
Level 2 Item Pałace
Level 2 Item Nieruchomości – oferty
Level 2 Item Przetargi
Level 3 Item Wszystkie przetargi
Level 2 Item Zamówienia publiczne
Level 2 Item Oferty pracy
Level 3 Item Klauzule RODO
Level 4 Item Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy wraz ze zgodą
Level 4 Item Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy wraz ze zgodą - wersja angielska
Level 1 Item Prawa kolumna
Level 2 Item ŻU - numer
Level 2 Item USF: Magazyn akad. "Z Życia Uniwersytetu"
Level 3 Item USF: ZZU
Level 2 Item UAM TV
Level 2 Item UAM TV - naukowa telewizja internetowa
Level 2 Item Film promocyjny
Level 3 Item Film Promocyjny UAM
Level 2 Item Spacer po UAM
Level 2 Item Nieruchomości UAM
Level 2 Item Folder-rekrutacja2016
Level 2 Item Poznańska Nagroda Literacka 2015
Level 2 Item PFNiS 2015
Level 2 Item Jubileusz 2015
Level 2 Item Projekt uchwały o zmianie statutu UAM
Level 2 Item Universitas Cantat
Level 2 Item Konkurs: „Pomyśl o UAM - Pomysł dla UAM”
Level 3 Item Konkurs: „Pomyśl o UAM - Pomysł dla UAM”
Level 2 Item PiM: UAM na portalach społecznościowych
Level 2 Item Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 2016
Level 2 Item Noc Naukowców
Level 2 Item Kolorowy
Level 2 Item Otwarty uniwersytet
Level 2 Item Pożegnalny benefis Jego Magnificencji Rektora Bronisława Marciniaka
Level 2 Item Narodowy Kongres Nauki na UAM
Level 2 Item Drzwi otwarte 2017
Level 2 Item Statut - nowelizacja
Level 2 Item Narodowy kongres nauki
Level 3 Item Narodowy Kongres Nauki
Level 2 Item Poznański festiwal nauki i sztuki
Level 2 Item Jubileusz 2017
Level 2 Item Badanie jakości kształcenia 2017
Level 2 Item Universitas Cantat
Level 2 Item Kolorowy uniwersytet absolutorium
Level 2 Item Wywiad z rektorem UAM prof. Andrzejem Lesickim
Level 2 Item Konkurs grantowy
Level 2 Item Folder rekrutacja 2018
Level 2 Item Warsztaty dydaktyczne
Level 2 Item V Debata Akademicka
Level 2 Item Debaty Akademickie
Level 2 Item Badanie ankietowe - nowy serwis internetowy
Level 2 Item Filmy promocyjne UAM - baner
Level 2 Item PFNiS 2018
Level 3 Item XXI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki startuje już w niedzielę
Level 2 Item Wielka majówka 2018
Level 2 Item 9. Badanie Jakości Kształcenia
Level 2 Item Szkoła Letnia dla „Best Studentów” BESTStudentCAMP
Level 2 Item 100-lecie Uniwersytetu
Level 2 Item Folder rekrutacyjny 2019
Level 2 Item Noc naukowców 2018
Level 1 Item Kontakt
Level 1 Item Zamówienia publiczne
Level 1 Item 404 / Strony nie znaleziono
Level 1 Item Kalendarz wydarzeń
Level 2 Item Lista wyboru
Level 1 Item Biblioteki
Level 1 Item Przetargi
Level 2 Item Wszystkie przetargi
Level 1 Item Kronika
Level 2 Item Kronika 2012-2013
Level 2 Item Kronika 2011-2012
Level 2 Item Kronika 2010-2011
Level 1 Item Książka adresowa
Level 1 Item artykuly-promocyjne-UAM

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.